Nokia Dual SIM Mobile Prices in Pakistan - Nokia Pakistan

Rs. 4,950 ($48)

Nokia 220

Rs. 4,900 ($48)

Nokia C2 00

Rs. 4,500 ($44)

Nokia 110